Articles
 

Please note full articles will open in a new window

Vakansietyd = Prettyd
2016-12-06
Rika Grove & Rhyna Thiel
rika.grove@mind-moves.com rhyna.thiel@mind-moves.com

Hoe hou ek my kinders besig oor die vakansie? Hier is die antwoord – ‘n prettige artikel wat 1 – 29 aktiwiteite voorstel om jou kinders op ‘n konstruktiewe manier besig te hou die vakansie.

Read the full article


Wat is die hindernis in lees- en leerhindernisse?
2016-11-24
Nicolette van den Heever
nicolettevandenheever@mindmoves.co.za

Daar is faktore in die onderrigstelsel asook in omgewings- en opvoedingsfaktore wat bydraend kan wees tot leerders se leesprobleme. Daar moet egter ook gelet word op die moontlikheid van faktore binne die leerder self, wat belemmerend inwerk op hul vermoë om te leer lees – iets wat deurgetrek word na een faktor wat ‘n wesenlike invloed op elkeen van hulle het en wat in wese die begin van alle ontwikkeling is. Die kragbord van elke lewende mens... Primitiewe Reflekse.

Read the full article


'n Huldeblyk aan Onderwysers
2016-11-16
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

In die week lees ek die volgende iewers raak: “If you can READ these words, then thank a Teacher.” En ek besef dadelik hoe ongelooflik waar dit is. By die Mind Moves Instituut fokus ons op die ontsluiting vir ‘n liefde van leer. Hierdie tipe leer word deur Dr Melodie De Jager gedefinieer as “’n dinamiese proses waartydens kennis en vaardighede deur middel van kritiese denke en kreatiewe probleemoplossing verwerf en onthou word (binne ‘n gegewe konteks), met die doel om nuwe betekenisse te skep en nuwe gedragspatrone te vestig”. En dit is hierdie tipe leer, dinamiese, kreatiewe, probleemoplossende leer wat deur Onderwysers in die klaskamer ontsluit en oorgedra word. Hierdie tipe opvoeders is Meester Opvoeders of soos Flack (1993) hulle noem “TalentEd Teachers”. Wat presies maak hierdie opvoeders Meesters? Lees die artikel vir die antwoord, en bring saam met ons hulde aan al die Opvoeders wat soveel beteken vir ons kinders – en vind ook uit hoe om ʼn Mind Moves Meester Opvoeder te word.

Read the full article


A Tribute to Teachers
2016-11-16
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

I read this somewhere during the week: If you can read these words then thank a teacher I realize immediately how incredibly true this is. At the Mind Moves Institute we focus on unlocking a love for learning. Dr Melodie de Jager defines this type of learning as “a dynamic process whereby knowledge and skills are acquired and remembered (within a given context), through critical thinking and creative problem solving, with the purpose of making new meaning and creating new behaviours”. It is this dynamic, creative, problem solving type of learning that teachers unlock in their classrooms. This type of teacher is a Master Educator or as Flack (1993) calls them “TalentEd Teachers”. What exactly makes these Teachers Masters? Read this article to find the answer and also find out how you can become a Mind Moves Master Teacher:

Read the full article


My kleinkind is gespanne. Kan Mind Moves help?
2016-11-11
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

Niemand kan regtig verwoord hóé lief ‘n ouma vir haar kleinkinders is nie. Dit is ‘n allesomvattende, onvoorwaardelike liefde sonder grens, maat of tyd. In die moderne eeu is ‘n ouma lank nie meer iemand wat net ‘n kaartjie op spesiale geleenthede kan stuur nie. Dr Tim Kimmel (2007) stel dit duidelik: “Grandparenting offers us a chance to help groom a generation for greatness”. Lees die artikel om te sien hoe Ouma en Mind Moves kan help.

Read the full article


Proprioception
2016-11-09
Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

At the Mind Moves® Institute proprioception is functionally seen as ‘cameras’ all over the body – in the skin, muscles, ligaments and joints. These ‘cameras’ send information about the body parts to the brain so the brain can create a map of the body and record the position of the body parts (proprioception), before feeding, moving, talking, writing, reading, etc.(praxis). THis article will tell youhow proprioception develops, how you can recognise a problem with proprioception and how to stimulate proprioception.

Read the full article


Sit stil en bly stil!
2016-09-16
Natasha Geyser
natasha.geyser@mind-moves.com

Hoeveel keer het jy al die woorde: “SIT STIL & BLY STIL” in jou lewe gehoor? As onderwyser en ma moet ek bieg dat dit ‘n baie bekende frase in my lewe is - nie net in die klaskamer nie, maar ook in die kerk, in die winkels, restaurante, selfs tuis voor die TV en aan die etenstafel - om net ‘n paar bekende “wees-stil” plekke op te noem. Hoe moeilik kan dit tog wees vir ‘n kind om te verstaan! Jy sal seker van jou stoel afval as jy hoor wat ek volgende gaan kwytraak so hou vas. Ons kinders beweeg te min! Dit is deur ons as ouers en onderwysers - opvoeders - se toedoen dat ons kinders nie kan stil sit nie. Hoe maak dit nou sin?

Read the full article


My kind sukkel, is NABYPUNTSPANNING dalk die oorsaak?
2016-09-14
Prof Jannie Ferreira
jannieferreira466@gmail.com

Vanuit my ondervinding met kinders wat deur Mind Moves Instrukteurs na my verwys word, weet ek nou al dat ‘n kind se Mind Dynamix® breinprofiel in meeste van die gevalle die antwoord vir die kind se leerfrustrasie verskaf, agv ‘n linkeroogdominansie asook ook nabypuntspanning. As ons dus die spanning kan beheer, kan die oë gemaklik saamwerk en verval die negatiewe effek van die linker dominante oog”.

Read the full article


Help! Daar is gate in my kind se emmer!
2016-08-26
Amanda Wepener
amanda.wepener@mindmoves.co.za

Johan was só opgewonde om groot skool toe te kan gaan. Sy ma onthou nog helder die opgewondenheid van skoolklere aanpas en skryfbehoeftes koop. Hy het slim en groot gevoel. Hy was so trots. Sy ma was so trots. Nou 3 jaar later is hy in graad 4. Hy is nie meer opgewonde nie. Hy voel nie meer slim nie. Hy is nie meer trots nie. Sy ma kyk na hom en sy verstaan nie. Hy ís slim. Sy wéét dit. Hy werk hard by die huis. Maar dit wat hy insit ... is nie wat hy uitkry nie. Sien, die waarheid is – Johan is inderdaad baie slim. Hy het ‘n emmer vol talente en vaardighede. Maar sy emmer is vol gate. Wat beteken dit? Kan Mind Moves help om dit te herstel?

Read the full article


ASÍ ENTENDEMOS LA ORGANIZACIÓN NEUROLÓGICA
2016-08-18
Isidro García Getino
igge38@gmail.com

Hoy día el conocimiento de los sistemas neuro-funcionales nos permite entender muchos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, con el comportamiento, con nuestros estados de ánimo y, en general, con nuestra vida y sus avatares. Especialmente importante con los niños en orden a mejorar sus posibilidades, reforzar sus recursos o enmendar dificultades en su desarrollo.

Read the full article


Ek verdrink in terapie!
2016-06-10
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

Dikwels voel ma’s (en oumas) magteloos en oorweldig wanneer die opdraandstryd van terapie voor hulle lê. Hoekom gebeur dit, en wat staan my te doen in hierdie situasie? Lees die artikel op ons web vir ‘n paar goeie strategieë om te volg, Mind Moves om te doen en hoe om leer PRET te maak.

Read the full article


Verhoogvrees - Die irrassionele vrees om gesien te wees
2016-06-09
Louise Hunlun
louise.hunlun@mindmoves.co.za

Leerders leef in die onsekerheid om vir punte gehoor en gesien te word, terwyl hulle veel eerder sal wil wegkruip - maar ons moet leer om te praat, om te leer om te oorleef in die wêreld. Daar is dus geen wegkomkans anders as om die irrasionele vrees te oorkom en kinders te leer hoe om aan te pas om hierdie leerblokkasie uit die weg te ruim. Gelukkig bied Mind Moves 'n antwoord.

Read the full article


Mamma, help my asb lees!
2016-05-13
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

Omdat lees en skryf nie natuurlike menslike aktiwiteite is nie, vind baie kinders dit moeilik om hierdie ‘onnatuurlike’ aktiwiteite aan te leer. Lees moet aangeleer word. Hoe kan ek dan my kind met Mind Moves en ander aktiwteite help om lees te bemeester?

Read the full article


Mommy, please help me read!
2016-05-13
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

Because reading and writing are not regarded as instinctive human behaviour many children find it difficult to learn this “unnatural” activity. Reading has to be learned. How can I use Mind Moves and other activities to help my child mastering this skill?

Read the full article


Reflexes and the 3 R's
2016-04-13
Tamara Carter
tamara.carter@mindmoves.co.za

In order to read, write and do general mathematics the senses, brain and muscles need to be developed or “wired” correctly. If reflexes do not go to rest (inhibit), the brain cannot wire properly and the skills needed for learning like reading, writing and arithmetic are affected. Active reflexes can influence a child’s reading, writing and arithmetic seriously, and need to be addressed by doing specific Mind Moves.

Read the full article


How Can Low Muscle Tone affect our children’s academic performance and can Mind Moves® address this barrier?
2016-04-06
Diamari Schoeman
institute@mindmoves.co.za

The higher the muscle tone in our bodies the more efficiently the muscles can support an upright posture without conscious effort and control. When a child has low muscle tone, he will struggle to keep an upright posture and use his mental energy to stabilise his body instead of paying attention and learning in class. This may influence his movement, concentration and speed of work at school and he can easily be stereotyped as ADD/ADHD. Mind Moves can assist a child through various movements to develop high muscle tone and improve school performance.

Read the full article


Why could movement also address tactile processing and not only vestibular processing, bilateral integration or muscle strength?
2016-04-06
Tania Hartz
tania.hartz@mind-moves.com

Every time the skin gets touched, physically by another human being or by air and sound waves created by movement, the neural pathway transmits the stimulus to the brain and myelination of the pathway takes place. Repetition thereof can help the brain to learn where the skin is and creates a feeling of safety, which addresses tactile defensiveness. The Mind Moves Massage is an exercise that involves both movement and human touch and improves tactile processing.

Read the full article


Mind Moves In die Klaskamer
2016-03-03
Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

Mind Moves is prettige oefeninge en verseker wawydwakker sintuie, die werking van die HELE brein en spiere wat kan beweeg en stilsit. Mind Moves kan in die klaskamer gebruik word om kinders te help om op-en-wakker te wees, te kalmeer, taalvaardighede te ontwikkel en ogies te laat blink. Laai hierdie pamflet af vir elke dag se gebruik.

Read the full article


Help, my child has anger issues
2016-02-25
Marina du Plooy
marina.duplooy@mindmoves.co.za

Feelings of anger are rife these days. Children in particular experience a lot of anger in their environment and they themselves express anger in return. Unmanaged anger is a destructive force in the life of your child. Read how this issue can be addressed from a Mind Moves perspective.

Read the full article


Help! I don’t know how to act appropriately!
2016-01-28
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Sometimes a child’s response can drive you crazy! You do your best to teach her manners, and she gives you a cold shoulder; or you discipline her and she laughs at you. Being ‘little’ is so confusing. There is so much to learn! Both parent and child have a lot to learn about behaviour and appropriate emotions; and often while they are still figuring it out - number two arrives and none of the old winning ways work.

Read the full article


How can I help my child to fit in?
2016-01-26
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The excitement of the first few days of a new school year has passed and early morning becomes a bit more taxing every morning. Sue doesn’t want to get up, get dressed, finish her food and literally drags her feet in the morning so there is not too much time to ‘hang around’ before school starts. How to handle this?

Read the full article


Mind Moves for Preschoolers POSTER
2016-01-18
Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

Mind Moves are fun movements that ensure wide awake senses, the working of the entire brain and muscles that can move and sit still. Mind Moves can be used to wake up, calm down, develop language skills and ensure shiny eyes in Pre-school. Download this poster for everyday use.

Read the full article


Mind Moves in the classroom POSTER
2016-01-18
Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

Mind Moves are fun movements that ensure wide awake senses, the working of the entire brain and muscles that can move and sit still. Mind Moves can be used to wake up, calm down, develop language skills and ensure shiny eyes in the classroom. Download this poster for everyday use.

Read the full article


ADVANCED MIND MOVES INSTRUCTOR TRAINING
2016-01-01

institute@mindmoves.co.za

Find out more about the steps to follow to become an Advanced Mind Moves Instructor and join the dynamic group of people who change children's lives!

Read the full article


Nie-verbale Leergeremdheid
2015-11-11
Adél Breytenbach
adel.breytenbach@mindmoves.co.za

Nie-verbale Leergeremdheid beteken dat die persoon ‘n onvermoë het om nie-verbale en visuele inligting - soos gebare, prente en musiek – te begryp. Om vir dié tekortkominge te kompenseer, ontwikkel so ‘n persoon ‘n baie sterk verbale vermoë en ervaar hy die wêreld hoofsaaklik deur woorde. Dit kan lei tot sosiale probleme asook probleme om abstrakte inligting te leer.

Read the full article


How Mind Moves can help Developmental Coordination Disorder (DCD)
2015-10-29
Chantell Zwiegelaar
chantell.zwiegelaar@mindmoves.co.za

Developmental Coordination Disorder (DCD) is a childhood disorder where motor functioning is affected causing the child to be clumsy. It is also said that clumsy children are inattentive, struggle at school and in everyday life. Fortunately with Mind Moves the symptoms of DCD can be reduced in time

Read the full article


Pre-reading and Spelling skills
2015-10-29
Hayley Cockroft
institute@mindmoves.co.za

Pre-reading and spelling skills development begins at birth and goes hand-in-hand with the sequential stages of development in children so they can reach each milestone in sequence. When a child is provided with sufficient opportunities to develop physically, emotionally and intellectually, he is usually school ready by the compulsory school age. School readiness requires visual and auditory perception skills as well as core muscle development – something that can easily be improved by Mind Moves.

Read the full article


The Clumsy Child
2015-10-28
Chantell Zwiegelaar
chantell.zwiegelaar@mindmoves.co.za

Have you ever noticed your child walking and falling over his or her own feet, your child walking into furniture, your child unable to throw a ball over a distance or your child struggling to maintain his or her balance and wondered why this is happening? In this article the author looks at 3 aspects, namely poor development of Spatial Orientation, Proprioception and the Vestibular system that can cause clumsiness and shows which Mind Moves can be done to address the problem.

Read the full article


Thumb Sucking
2015-10-27
Lina Methi
linam.methi@gmail.com

Sucking is related to the sense of feeling good and emotionally nurtured, and many infants have an insatiable desire to suck and naturally use their thumbs as pacifier. If a child sucks his thumb it could imply that both the smell and taste protective senses are still active and they prompt the withdrawal reflex, seeking touch. Fortunately, Mind Moves can be utilised to put the rooting and sucking reflex to rest and help the child to get rid of this habit.

Read the full article


EXAM TIME LOOMS - get ready with Mind Moves!
2015-10-21
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The words TEST or EXAM are enough to trigger a need to RUN as the result of an intense fear of failure. Fear of failure can either be positive - motivating you to do well, or negative -limiting performance when the fear is so intense that it paralyses and locks you into a failure spiral. BUT there is a solution for this by following these 4 steps - that includes doing Mind Moves!

Read the full article


Adjust your posture to better your mood
2015-10-20
Sandra Smit
sandra.smit@mindmoves.co.za

Humans are holistic beings, where the body and mind are inseparable from one another. What happens to the body physically will resonate in the mind and therefore influence your emotions. Altering body posture to a more upright position can improve mood and energy levels and increase confidence. If you repetitively move the same way, like doing specific Mind Moves, you are embedding a neurological network that will influence your emotional well-being.

Read the full article


I don't see clearly, what now?
2015-10-13
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Unclear vision can affect your sense of self and your academic and work performance - and in so doing, your relationships. Although something like nearsightedness and farsightedness can be corrected by surgical procedures or wearing lenses, changing what you think, feel and believe as well as improving your posture and developing your vestibular system may also result in better vision. These emotional and physical barriers to better eyesight can be addressed by a Mind Moves Reflex Inhibition program.

Read the full article


What does school readiness have to do with Grade 12 results?
2015-10-13
Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

The strangest thing is that if a child has crossed the school readiness hurdle at the age of 5-7 with flying colours, chances are great that he or she will cross the Grade 12 hurdle with flying colours too. BUT if a child had difficulty crossing the first hurdle at the age of 5-7, chances are that he or she may not get to the second hurdle with ease and confidence...

Read the full article


Education time
2015-10-09
Isidro García Getino
institute@mindmoves.co.za

“Mom, please love me when I deserve it the least, because that is when I need it the most”. If a child of between 2 and 5 years of age could say that, he would - but he doesn’t know how, and he is no more able even when he is older. How can you help a child to learn the 'know-how'?

Read the full article


Effect of excessive adrenaline on children
2015-09-08
Marilé Coetzee
marile.coetzee@mindmoves.co.za

When a person has physical or mental stress adrenaline will usually be released. If the brain is under constant stress more adrenaline is released to satisfy the body’s needs. When a child is in perceived circumstances the action needed to get rid of the adrenaline doesn’t occur and therefore adrenaline builds up in the body. This puts a child in a constant state of being alert and ready to fight or flight causing classroom learning abilities to be affected. Mind Moves recommended for inhibiting the Moro reflex can help to de-stress a child.

Read the full article


MIND OVER MATTER? How what we think affects our bodies
2015-08-27
Lindsay Hopwood
lindsay.hopwood@mindmoves.co.za

Have you ever considered how powerful your thoughts are? Thoughts are actually so powerful that if you want to see change in your life, the place to begin is with your thinking. Teachers and parents have a major influence on the development of children’s mind-sets, in particular in the way they discipline children and the way they respond to mistakes made by children and in the way praise is given. Children’s mind-sets can account for the different responses to schoolwork and may account for the anxiety seen in some children at school but not in others. To address this, a Mind Moves reflex assessment or Mind Dynamix Profile can be done.

Read the full article


How many senses do you have?
2015-07-17
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Without hesitation most people would say we have 5 senses – touch, smell, taste, hearing and sight. The scientists would elaborate and say the senses of touch, hearing and sight are nerve-based senses, while smell and taste are chemical-based senses, while the educators and occupational therapists would say there are not only 5 senses...

Read the full article


Skeidingsangs en hoe Mind Moves kan help
2015-07-16
Rulize van der Want
rulize.vanderwant@mindmoves.co.za

Skeidingsangs verskyn gewoonlik tussen 8 maande en 1 jaar en verdwyn weer geleidelik tussen 2 en 2 ½ jaar, maar kan egter weer verskyn op ongeveer 4/5 jarige ouderdom en selfs langer aanhou indien dit nie geïdentifiseer word en met begrip hanteer word nie. Kleuters ervaar skeiding met hul ouers baie traumaties en dit kan hul aanpassing by ’n skoolroetine en funksionering by die skool beïnvloed. Lees hierdie artikel om te sien wat is die simptome van skeidingsangs, hoe om dit te hanteer en watter Mind Moves daarvoor kan help.

Read the full article


When is hand dominance (preference) established?
2015-07-09
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Hand dominance starts to establish around three years, but is firmly established in girls around six years and boys seven years. Dominance develops skills, in other words the more one hand is favored – especially in terms of fine motor control in activities such as brushing teeth, eating, drawing, cutting, building a puzzle, etc., the more skilful the favored hand becomes. A skilful hand is important before a child can write and make sums with ease. A skilful dominant hand helps a child to work faster, neater and to complete tasks. The biggest barrier in establishing hand dominance is a problem with crossing the midline, which can be addressed by fun activities and Mind Moves.

Read the full article


Children who bite and pinch are crying out for help!
2015-07-03
Retha Bloem
institute@mindmoves.co.za

There are many reasons for biting and pinching, but a few of the most general reasons are, level of emotional immaturity, inability to express emotions in words, over-sensitivity to physical touch, trauma, poor eating habits, too many or too little stimulation or poor impulse control. How do you help a child like this and can Mind Moves help?

Read the full article


Kinders wat byt en knyp roep uit na hulp!
2015-07-03
Retha Bloem
institute@mindmoves.co.za

Daar is legio oorsake vir kinders wat byt of knyp, maar van die algemeenstes is onder andere die vlak van emosionele rypheid, onvermoë om emosie in woorde om te sit, oorsensitiwiteit vir aanraking, trauma, swak eetgewoontes, te veel of te min stimulasie of swak impulsbeheer. Hoe gemaak om ‘n kind hiermee te help en hoe kan Mind Moves help?

Read the full article


HELP! my child is SENSORY
2015-06-30
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

No, it is not a case of ‘HELP MY CHILD IS SENSORY!’ A more appropriate response is: ‘YEAH MY CHILD IS SENSORY!’ Why YEAH instead of HELP? Because everywhere we look the words ‘sensory’ and ‘problems’ are found in the same sentence. The word sensory comes from the word ‘senses’ and is associated with the word ‘sensitive’. Senses are hugely important to develop a child, because the senses are the doorway to brain development. That means the senses trigger a curios brain, which in turn prompts the muscles to develop so a baby start exploring his environment. Being ‘sensory’ is needed before a child can develop his body, his emotions, his social and intellectual skills, so we say YEAH to being sensory. We learn about the opposite of being ‘sensory’ from the sad examples where children were hidden (for whatever reason) and brought up in a small dark room. These children did not develop despite the fact that they may have had perfect brains, but because they lacked the key ingredient for development – sensory stimulation, they were classified as ‘retarded’ or more recently, as children with ‘pervasive developmental delays’.

Read the full article


Linkerbrein, regterbrein of heelbrein?
2015-06-25
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Breindominansie, sensoriese voorkeure (soos visuele, ouditiewe of kinestetiese leervoorkeur) en selfs iets soos links- of regshandigheid, vorm alles deel van ons oorlewingstoerusting. Om vinnige reaksies te verseker, is een helfte van die brein geneties dominant sodat dit voor die ander helfte kan reageer. Alhoewel die geneties dominante deel van die brein ‘n invloed uitoefen op hoe ‘n kind optree, reageer en leer gedurende tye van stress, glo die Mind Moves Instituut dat heelbreinleer moontlik is deur die nie-dominante dele te ontwikkel

Read the full article


Left brain, right brain or whole brain?
2015-06-25
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Brain dominance, sensory preferences (like a visual, auditory or kinaesthetic preference for learning) and even something like left or right handedness, are all part of our survival equipment. For speedy reactions one half of the brain is genetically dominant to respond before the other. Although the genetically dominant part of the brain influences the way a child behaves, responds and learns during times of stress, the Mind Moves Institute believes that whole brain learning is possible by developing the non-dominant parts.

Read the full article


Vision and sight – last in sensory development. Is this why my child battles with reading?
2015-05-22
Zelda Cloete
zelda.cloete@mindmoves.co.za

75% - 90% of all a child learns comes to him via the visual pathways, so it stands to reason that if there is any interference in those pathways, a child will not develop to his maximum. The visual system is the most complex sensory system in the human body but the last to develop and relies on the primitive reflexes having developed the earlier senses. The reflex system develops chronologically, which implies that specific milestones should have been achieved by a certain age. Failure to reach these milestones is an indication of neurological immaturity, which may undermine the visual system. Luckily this barrier can be addressed by Mind Moves.

Read the full article


Separation Anxiety
2015-05-19
Marina du Plooy
marina.duplooy@mindmoves.co.za

Separation anxiety disorder is a condition that causes a child or adolescent extreme distress when he is separated from his parents or caregivers. Difficulty separating is normal in early childhood development but it becomes a disorder if the anxiety interfere with age-appropriate behaviour. Fortunately there are ways in which teachers and parents can help a child to cope with this disorder, e.g. doing specific Mind Moves on a daily basis.

Read the full article


MYTH: The brain`s hardwiring cannot be changed
2015-05-13
Michaela de Gier
michaela.degier@mindmoves.co.za

Modern research has demonstrated that the brain continues to create new neural pathways and alter existing ones in order to adapt to new experiences, learn new information and create new memories. Developer of Mind Moves, Dr Melodie De Jager explains that Mind Moves are easy, simple movements that can effectively be used to rewire the brain to enable us to learn and perform with greater ease.

Read the full article


Getting fit for studying
2015-04-24
Zelda Cloete
zelda.cloete@mindmoves.co.za

Children spend so much time in front of their school books studying, yet there is so much more, apart from studying, that they can do to improve their results. Easy ways to improve the results are simple things like getting enough sleep, drinking water, eating healthy and doing Mind Moves.

Read the full article


Crossing the midline...... how does it work?
2015-04-17
Magda de Beer
institute@mindmoves.co.za

Are there children in your class who turn their books, cannot reach across the page and only write on one side of the paper? Do you see them shift their bodies sideward, positioning themselves in front of the work without needing to stretch or rotate their bodies into the opposite direction – with most of their work being untidy and slower paced? The reason for that may be that they have problems with midline crossing - also indicated by extremely poor balance and coordination – which may affect the ability to read and write. To find out how to address this problem with Mind Moves, read the full article.

Read the full article


Why is writing important?
2015-04-08
Marion Joseph - NAPTOSA
institute@mindmoves.co.za

Many believe that being able to write requires little more than a set of technical skills. To believe this means ignoring the complex processes of writing and what it means to be a writer. Powerful writing can make us laugh and weep, it holds the records of our past and can shape visions of the future. However, writing carries a significant ‘cognitive load’. Transferring the ideas in one’s head into words on the page is a highly complex activity.

Read the full article


So what was the question again?
2015-03-17
Zharina Wajoodeen
zharina.wajoodeen@mindmoves.co.za

Most children occasionally forget their homework, daydream during class or act without thinking but some fail to listen, pay attention and follow instructions. These children are often labelled as troublemakers, lazy and undisciplined when they actually may have ADHD. Many children with ADHD go undiagnosed each year because the symptoms in a child are only noticed when inappropriate behaviour is exhibited. Kids with ADHD have a hard time doing things what school requires from them - not because they aren’t willing, but because their brains won’t let them.

Read the full article


Van gelukkige kleuterskooljare tot suksesvolle skoolloopbaan
2015-03-05
Elsa Zandberg
institute@mindmoves.co.za

Wanneer ‘n kleuter vir die eerste keer kleuterskool toe gaan, is dit gewoonlik ‘n groot stap vir ouer en kind. Die verwagtinge is groot en mamma en pappa prys vir Boeta omdat hy nou ‘groot’ is. Maar by die skool gekom, is dit skielik ‘n perd van ‘n ander kleur. Boeta klou verbete aan mamma en dié is in trane daar weg nadat juffrou hom ferm by haar geneem het. Vir die volgende paar weke verander niks en Boeta weier om met maatjies te speel, suig aan sy kombersie en klou aan juffrou. Is dit net stoutigheid? As die vlakke van ontwikkeling verstaan word, kan mamma en juffrou ‘n gedugte span vorm!

Read the full article


What is School Readiness?
2015-02-19
Stephane van Eck
atephane.vaneck@mindmoves.co.za

School entry is one of the main events in the life of a child and therefore it is essential that he/she should be ready for it. Readiness for formal learning forms the basis for the way in which the child becomes involved and gives meaning to the formal learning situation and has an important influence on the future course of the child’s learning.

Read the full article


Dyslexia, dyscalculia, dyspraxia, dys… WHAT?
2015-02-12
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

In today’s society where everything is moving at a faster pace, knowledge is often but the mere click of a button away and humankind is becoming more intellectually advanced, the ‘dys’s’ are on the increase. But what exactly is meant by all these ‘dys’s’ that we are hearing increasingly more about? And more important, what is the ‘dys’ that has an influence on reading and spelling and how can Mind Moves help in this regard?

Read the full article


Holiday Time = Fun Time
2015-02-05
EDUNEWS Dec 2014: Rika Grove and Rhyna Thiel
rika.grove@mind-moves.com rhyna.thiel@mind-moves.com

“How do I keep my children busy during the holiday?” Look no further – this delightful article by two Mind Moves Advanced Instructors will show you how the A – Z of keeping children busy in a fun, easy and constructive way.

Read the full article


Disleksie, diskalkulie, dispraksie, dis... WAT?
2015-02-01
Lindie Moolman
lindie.moolman@mindmoves.co.za

In vandag se samelewing waar alles vinniger word, kennis net ‘n knoppie-druk ver is en die mensdom al hoe slimmer word, word die ‘dis’e’ al hoe meer. Maar wat presies beteken al hierdie ‘dis’e’ waarvan ons hoor? En meer belangrik, wat is die ‘dis’ wat ‘n invloed op lees en spelling het en hoe kan Mind Moves daarvoor help?

Read the full article


School readiness - everything you need to know
2015-01-27
EDUNEWS Aug Sept 2014: Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

School-readiness involves the child’s readiness to learn at a symbolic level. Learning at a symbolic level is the complete opposite of learning at a concrete level, which involves playing, touching, handling, etc. Learning at a symbolic level involves an entirely new language for which children must be prepared, and this is only possible when their minds are teeming with concrete learning experiences. How does one know whether a pre-schooler’s mind is ‘teeming with concrete learning experiences’? Read more to find out.

Read the full article


Is your child Schoolready?
2015-01-21
YOU MAGAZINE: Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

It's a question asked by most parents with children who are about to start school - is my child ready to enter the education system? It's a valid question, experts say, because children need a certain minimum of physical mental and emotional skills to cope with Grade 1.

Read the full article


Visual-Motor Integration (VMI) and Graphomotor (Handwriting) Problems as a Barrier to Learning
2015-01-01
Julie Wiid
institute@mindmoves.co.za

In most school environments assessment of progress is based predominantly upon the child’s ability to reproduce shapes, pictures, letters, numbers on paper, and later to reproduce thoughts and ideas in legible written form. Much is often inferred from poor handwriting with regard to the child's mental, social and emotional abilities, yet for children with graphomotor (handwriting) problems "neat handwriting at a reasonable pace is often not a choice". Development of VMI is dependent upon inhibition of primitive reflexes and the Mind Moves reflex inhibition programme is therefore recommended to address this problem with success.

Read the full article


Movement, midlines, muscle tone and balance
2015-01-01
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

As contradictory as it may sound, increasing a child’s movement may help to develop his or her ability to sit still. Sitting still and up while writing or listening in class, is dependent on a well developed balance system, which is the result of sufficient and appropriate movement that entails the ability to cross the midline, while developing an all important muscle tone. While moving, the development of balance relies completely on the co-operation of the far- and near senses. If any of these senses are not working efficiently, it may result in symptoms like ADD, Tactile Defensiveness, Dyspraxia, Dyslexia, etc. A movement programme like Mind Moves may address these problems with success.

Read the full article


School Readiness
2015-01-01
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

School-readiness involves the child’s readiness to learn at a symbolic level. Learning at a symbolic level is the complete opposite of learning at a concrete level, which involves playing, touching, handling, etc. Learning at a symbolic level involves an entirely new language for which children must be prepared, and this is only possible when their minds are teeming with concrete learning experiences. How does one know whether a pre-schooler’s mind is ‘teeming with concrete learning experiences’? Read more to find out.

Read the full article


"GOEDVOEL OOR MYSELF" begin vroeg.....
2014-11-25
Corné Kotze
corne.kotze@mindmoves.co.za

Waar begin selfvertroue en selfbeeld in die leerproses? Wanneer word dit gevorm en wat help dit om gevorm te word? Om hierdie antwoorde te kry is dit dalk sinvol dat ons teruggaan na die begin - na ons fisiese ontwikkeling wat die beginpunt is van waagmoed en goedvoel oor myself - en te kyk hoe die primitiewe reflekse hierdie fisiese ontwikkeling ontwikkel en hoe Mind Moves oefeninge ‘n positiewe bydrae kan maak.

Read the full article


Skoolgereedheid
2014-10-07
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Skoolgereedheid behels die kind se gereedheid om simbolies te leer. Simboliese leer is die teenpool van konkrete leer - speel en voel en vat en klim en ontdek, ens. Simboliese leer is ‘n splinternuwe taal waarvoor kleuters gereed moet wees en dit kan hul eers gebeur, as hul oorloop van konkrete leer. Hoe weet ‘n mens jou kleuter ‘loop oor van konkrete leer’? Lees meer om uit te vind.

Read the full article


Communication Start-up with Mind Moves®
2014-10-05
Verena Prinsloo
institute@mindmoves.co.za

By the time we have learned how to discuss, argue, tell stories, jokes and lies, we have already mastered a million tiny stepping stones that led us along the path of communication development. The process of developing communication is not something that is only happening in the mind – it is an overall experience!

Read the full article


Selective Mutism
2014-06-19
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Selective mutism occurs most often after some form of trauma. Trauma can be the result of a big fright; having been in hospital; the arrival of a new baby in the family; a scary movie; an intense allergic reaction; a near drowning, etc. Selective mutism is most often the body's way of telling us that a person is experiencing intense anxiety. Selective mutism is also associated with an aberrant Moro reflex which can be inhibited by doing Mind Moves. Amazing results have been found when specific Mind Moves are done daily for a period of six weeks, and twice a day.

Read the full article


Mind Moves brings hope for children with Downs Syndrome
2014-06-09
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

Tinka, a Downs Syndrome little girl, didn’t always have it easy. She looked different than the other kids and clumsiness frequently prevented other children from playing with her. As a Mind Moves Instructor, I know today that it is possible to develop all the muscles in one’s face and body to work together effectively and I would love to help her gain a greater awareness of her whole body. I also know that Mind Moves can help improving her immunity, balance and hearing, fine motor control and Tactile Defensiveness.

Read the full article


The importance of Sensory-based Learning in the Classroom
2014-05-23
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

ALL learning occurs via sensory experiences. It is a general misconception that only babies learn though concrete, sensory experiences. Everyone learns best that way, because learning does not just happen - information travels before it is learned and applied. Information has to travel from the senses through the emotions before it can reach the top story and that, folks, is the only way that learning can reach the top story.The importance of Sensory-based Learning in the Classroom can never be underestimated.

Read the full article


Mind Moves® and Asperger’s Syndrome
2014-05-14
Lindsay Hopwood
lindsay.hopwood@mindmoves.co.za

Children with Aspergers Syndrome usually appear to experience difficulties in processing information. This is because the ability of their brains to take in, store and use information results in a different perspective on the world. This unique processing often hinders them from accurately recognising and interpreting abstract information. Learning is an active process that requires a fully developed and integrated brain, sensory, nerve and muscle system, and a Mind Moves Instructor can determine if there are any aberrant reflexes and would give insight into an AS child’s learning style and preference.

Read the full article


Crawling/creeping: is it important?
2014-05-09
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Movement plays an important role in the development of the baby’s body and brain. Crawling/creeping is not only an important motor developmental milestone, but also an important brain developmental milestone. The value of crawling/creeping is immeasurable in a child’s life, since it helps the body and brain in numerous ways i.e. it improves muscle tone, eye-hand coordination and fine motor control. Crawling boosts social development and forms new neural connections in the brain.

Read the full article


Kriewelkruip/kruip: is dit belangrik?
2014-05-09
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Beweging speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van die baba se liggaam en brein. Kriewelkruip/kruip is nie alleen ‘n belangrike ontwikkelingsmylpaal nie, maar ook ‘n belangrike breinontwikkelingsmylpaal. Die waarde van kriewelkruip/kruip is onmeetbaar in ‘n kind se lewe, omdat dit die brein en liggaam op vele manier help: dit ontwikkel spiertonus, oog-handkoördinasie en fyn motoriese beheer. Kruip gee sosiale ontwikkeling ook ‘n hupstoot en vorm nuwe senuweenetwerke in die brein.

Read the full article


The impact of Sensory-Overstimulation
2014-03-12
Elmarie Swanepoel
institute@mindmoves.co.za

Nowadays, with the average age of a child watching TV being 4 months and especially the huge amount of time being spent in front of the TV, the question is asked whether it can lead to sensory-overstimulation and what impact it can have on a child’s development, ability to concentrate and learn and even on ADHD. Studies showed that the impact of sensory overload can lead to sensory processing disorder and sensory defensiveness, which can make a child feel unsafe in his skin and thus in his world and causes serious barriers to learning which need to and can be addressed with Mind Moves.

Read the full article


What can delay language development?
2013-06-27
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Let’s take a look at the most unusual combination of seemingly unrelated bits of physical development that supports language development in babies and children and how Mind Moves can help to address the problem.

Read the full article


Voel, Ruik, Proe - die beste leerskool
2013-05-30
Beeld, POLS: 29 Mei 2013 - Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Voel, ruik, proe is nog die beste leerskool: 'n Kind leer deur met sy lyfie te voel en deur sy ouers dop te hou, maar baie moderne kinders sit hul dae om voor 'n skerm. Interaksie met ouers en hul omgewing is egter noodsaaklik...

Read the full article


Leer My Luister
2013-05-17
Arliene van Wyk
arliene.vanwyk@mindmoves.co.za

Mammas en onderwysers kla graag en sê kinders het nie ore nie. Dis nie noodwendig omdat hul stout is of nie hoor nie, jou kind het dalk nie ‘n luistervermoë ontwikkel nie agv ongeïnhibeerde reflekse soos byvoorbeeld die Tonies Labirintiese Refleks. As die TLR afwykend is, laat die kind se sensories-motoriese stelsel hom nie toe om te konsentreer en leer nie omdat hy nie dit wat hy hoor kan verwerk nie. Lees meer hieroor en hoe Mind Moves kan help.

Read the full article


Life Smarts
2013-05-09
Living and Loving April 2013 - Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Every child needs to feel protected, loved and accepted to thrive in all areas of life. Developmental specialist, Dr Melodie de Jager shares her top five secrets for building a child’s character - of which one is choosing a good school - while preparing the child for school and life

Read the full article


Movimiento controlado frente a tdah
2013-05-08
Dra. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Es enorme la importancia que tiene el control del movimiento en contraposición al movimiento descontrolado; así como el desarrollo del equilibrio como resultado de controlar el movimiento, lo que equivale a la ausencia de hiperactividad. La Dra. Melodie de Jager, fundadora del Instituto Mind Moves, nos ofrece una excelente explicación acerca del importante papel que para los niños tiene el movimiento, en orden a que adquieran la habilidad de concentrarse para aprender.

Read the full article


Mechanics of learning versus learning skills
2013-04-24
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Learning is not confined to books and the classroom but is the ability to adapt and change. To adapt you need wide awake senses. To be able to respond the muscle need to be strong and willing. The mechanics of learning (senses, brain, muscles & wiring) are at the heart of the learning process. Reflexes are nature’s way to develop the mechanics needed to survive and to develop. As long as the mechanics are still reflexively being developed, skills are compromised and developmental delays are experienced. At the Mind Moves Institute we go back to basics and focus on the development of the mechanics.

Read the full article


HELP! I’m in Matric and I am not sure how to study
2013-04-23
Lindsay Hopwood
lindsay.hopwood@mindmoves.co.za

Many learners struggle with finding the best study methods and the good news is that establishing your brain dominance can help in finding the solution. Even though both the left and right brain are involved in learning, the genetically dominant part will determine your strengths, which can be utilised to work smarter and not harder and to develop effective learning styles. Brain dominance can be established by means of Mind Dynamix® Profiling.

Read the full article


My child does not smile anymore, what now?
2013-04-19
Estie Barnard
institute@mindmoves.co.za

Many children suffer from depression without the parents knowing it. Symptoms of depression in childhood can vary from feelings of hopelessness, changes in social behaviour and anxiety disorders to something as serious as thoughts of death. These symptoms can be regarded as barriers to learning and the author hypothesizes that in addition to other therapies, Mind Moves and a Reflex inhibition programme can help to address some of the signs and symptoms of depression.

Read the full article


Possible reasons why some children find it difficult to spell correctly
2013-04-10
Rhyna Thiel
rhyna.thiel@mind-moves.com

Poor Spelling can be due to something like an underdeveloped vestibular system, which can prevent a child from knowing in what direction letters need to face – a crucial factor for accurate spelling. Apart from this, a child’s genetic dominance and/or preferred learning style can also play an important role in this problem. Even though this may sound like a huge challenge, the Mind Moves reflex inhibition programme can come to a rescue, since focussing on the Core Muscle development as well as vision and hearing, will help to address this problem

Read the full article


An easier way to safety than keeping a vicious dog
2013-03-19
Tania Hartz
tania.hartz@mind-moves.com

Is touch a personal need or is it something that the (individual and collective) neurological system is designed for in order to function optimally (individually and then collectively)? In answering this question the author looks at touch - whether a deep pressure massage or just a dog licking your hand - as an effective way of developing body awareness, which creates safety. For touch to be an effective ‘tool’ for feeling safe, the Withdrawal reflex first needs to be inhibited by doing Mind Moves

Read the full article


Skakel tussen Perdeterapie en Mind Moves® mbt die tassintuig
2013-03-12
Selma Arangies
selma.arangies@mind-moves.com

Tasdefensiwiteit of taktiele dormansie by kinders kan op ‘n lekker manier aangespreek word met behulp van perde. Nie alleen bied die perd ‘n groot verskeidenheid van teksture en temperature om taktiele diskriminasie te ontwikkel nie, maar om met perde te werk kan ook selfvertroue verbeter. Voorwaar ‘n prettige manier om sensoriese integrasie te ontwikkel en met die hulp van ‘n paar Mind Moves kan resultate nog vinniger gesien word.

Read the full article


Klop Bewegingsiekte met Mind Moves® bewegings
2013-03-11
Rika Grove
rika.grove@mind-moves.com

Almal wat aan Bewegingsiekte, soos karsiek, lugsiek of seesiek ly weet presies hoe ‘n slegte ervaring reis kan wees, en baie mense wonder waar kom dit vandaan en of daar iets aan gedoen kan word. Die goeie nuus is dat dit wel aangespreek kan word, omdat dit met gravitasie onveiligheid, sensoriese integrasie, balans en ‘n onder ontwikkelde vestibulêre sisteem te make het - waarvan een van die oorsake die teenwoordigheid van ongeïnhibeerde reflekse soos die Moro refleks kan wees. Iets waarvoor sekere Mind Moves oefeninge uitstekend werk.

Read the full article


How aberrant reflexes may influence the progression and treatment of Scoliosis
2013-03-08
Riantie Nel
riantie.nel@mindmoves.co.za

Scoliosis can cause serious barriers to learning because of the both the physical impairment and active primitive reflexes, like the ATNR and the Spinal Galant Reflex. Even though there are treatments and therapies that focus on inhibiting the progression of Scoliosis, additional programmes, like Mind Moves can help to address the aberrant reflexes and contribute to faster results in prevention of further deterioration.

Read the full article


Haal die angs uit ABC!
2013-03-08
Igna du Plessis
igna.duplessis@mindmoves.co.za

Baie kinders word maklik as stout, onvoorspelbaar en ongedissiplineerd gesien, terwyl hul gedrag eintlik ‘n gevolg is van angs wat hul elke dag tuis en in die klaskamer ervaar. Angs by kinders is gewoonlik agv omstandighede wat nie beheer kan word nie en laat hulle onveilig voel - vandag ‘n baie algemene verskynsel. Ongelukkig kan dit ook skoolprestasies negatief beïnvloed, omdat dit meebring dat sulke kinders dan sukkel om te konsentreer en leer. Alhoewel dit nie altyd maklik is om omstandighede te verander nie, kan Mind Moves vir angs gedoen word om hierdie kinders te help.

Read the full article


I want to concentrate but I keep on thinking of other stuff
2013-03-05
Ronel Engelbrecht
ronel.engelbrecht@mindmoves.co.za

To concentrate and learn can be very challenging if you “keep on thinking of other stuff”. The latter can be due to various reasons, but dominancy also can play a vital role. Left or right eye dominance and left or right ear dominance can influence the way in which a child focuses on visual and auditory information, which can result in lack of concentration. To improve hearing and listening skills for better concentration, new pathways to the brain need to be developed and Mind Moves can be the answer to that.

Read the full article


Mind Moves® vir kritiese denke en kreatiewe probleemoplossing
2013-03-05
Hanlie van Zyl
hanlie.vanzyl@mind-moves.com

Die vraag word gevra of kritiese denke, kreatiewe probleemoplossing en insig by leerders gekweek kan word. ‘n Leerder met ’n linker breindominansie kan maklik feite onthou, maar insig is nie altyd so voor die handliggend nie, terwyl ‘n kinestetiese leerder weer beter leer deur praktiese ervaring maar nie altyd feite vaslê nie. Hoe gemaak met hierdie verskillende leerders in die skoolsisteem waar beide feite en insig verwag word? Deur ‘n praktiese klas- en tuisprogram saam met Mind Moves te doen, kan die probleem suksesvol aangespreek word.

Read the full article


Doing is - Learning - is Doing
2013-02-01
Isidro García Getino
isidro.getino@mind-moves.com

Once a child is born, surviving mechanisms start working because he needs TO DO something to survive and develop: suckling, moving, crying. DOING is the result of the processing of information that comes as input; and the development of the Central Nervous System that enables a child to react in an appropriate way, with a well-developed muscle system. Children need to be children who can develop and learn by moving and DOING

Read the full article


HACER ES – APRENDER – ES HACER
2013-01-31
Isidro García Getino
isidro.getino@mindmoves.co.za

Cuando el niño nace, los mecanismos de supervivencia comienzan su trabajo pues necesita HACER cosas para sobrevivir y desarrollarse: mamar, moverse, llorar. HACER es el resultado de procesar información que llega por los sentidos y que utiliza el Sistema Nervioso Central, habilitando al niño para reaccionar de forma adaptada, a través de los sistema musculares. Los niños necesitan ser niños que se desarrollan y aprenden moviéndose y HACIENDO.

Read the full article


Stewige voetjies op die grond keer glipsies
2013-01-29
Rudine Ferreira
rudine.ferreira@mindmoves.co.za

Swak beheer oor uitskeidingsorgane a.g.v. gravitasie onveiligheid kan spanning, ongelukkigheid en ‘n swak selfbeeld by kinders veroorsaak. Die ontwikkeling van die vestibulêre sisteem deur sekere Mind Moves oefeninge kan ‘n gevoel van veiligheid by die kind skep en help om beheer oor die probleem te kry.

Read the full article


What does birth have to do with learning?
2013-01-29
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Natural birth is an intense sensory, brain and muscle wiring experience and replaces the need for many repetitions to develop the equipment of learning. The way a baby is born and the way and rate at which he reaches his milestones in the first year of life, play a role in a child’s ability to learn and can be one of the reasons why he is clumsy, battles to speak clearly or finds it difficult to sit still and concentrate on writing and reading rather than loving every minute of school a few years later.

Read the full article


Numeracy Mind Moves®
2013-01-24
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The window of opportunity for developing critical thinking and creative problem solving skills like those needed for maths is between 4 and 11 years. During this period a child should gather various and sufficient multisensory experiences to develop his physical, emotional and intellectual thinking as well as the most important basic numeracy readiness skills.

Read the full article


Grade R - a year full of Clever Play
2013-01-10
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

It is important that a pre-school child receives as much concrete, multi-sensory stimulation and exposure to as many facets of learning as possible. Clever Play is a preschool programme that offers teachers and parents guidance on stimulation to prepare a child to be ready to excel in school by addressing eight areas, e.g. gross motor and body awareness, imagination and creativity, emotional and social development, pre-reading, pre-writing and pre–numeracy skills, thinking and problem solving, etc.

Read the full article


Senior Mind Moves® (movements to maintain quality of life for over-50's)
2012-11-20
Natural Medicine October 2012 l Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Nerves link the senses, brain and muscles to one another, literally forming connecting pathways that need to be used, or their functions will be lost. Regular use of these paths will help to keep your thinking clear and your feelings healthy. Senior Mind Moves® - movements to maintain quality of life for over-50’s - will help you to take charge of your emotions, your thinking and your body.

Read the full article


What do eye movements tell us?
2012-10-05
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Research showed that there is a relationship between eye movements and learning styles – something that can be determined by drawing an infinity sign. The infinity sign indicates whether a person has a kinaesthetic, visual or auditory learning style due to sensory preference and preferred eye patterns. The kinaesthetic learning style is not the best learning style for a classroom situation, but fortunately specific Mind Moves can help to get fit eyes and a flexible learning style.

Read the full article


What does CONTROLLED movement have to do with learning?
2012-07-25
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The more refined movements are, the less the brain has to pay attention to keeping the body straight and still and the more the brain can pay attention to learning. Unless a child STOP moving, reading and learning is difficult.

Read the full article


Beheerste beweging teenoor hiperaktiwiteit
2012-05-23
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Met verwysing na faktore soos beheerste en onbeheerste beweging, die ontwikkeling van beweging en hoe balans en beheerste beweging gelyk is aan die afwesigheid van hiperaktiwiteit (AGHS), spreek Dr. Melodie de Jager, die stigter van Mind Moves® Instituut, die interessante kwessie aan van hoe ‘n belangrike rol beweging speel in ‘n kind se vermoë om te konsentreer en leer.

Read the full article


Controlled Movement versus ADHD
2012-05-23
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

With reference to factors like controlled and uncontrolled movement, the development of movement and how balance and controlled movement are equivalent to absence of hyperactivity, Dr. Melodie de Jager, the Founder of Mind Moves® Institute, addresses the interesting issue of the important role of movement in a child’s ability to concentrate and learn.

Read the full article


The Importance of Mind Moves® Reflex testing and therapy in Autistic Spectrum Disorder
2012-02-20
Dr. Sonja Steenkamp
sonja.steenkamp@mindmoves.co.za

Even though the exact cause of autism is still unknown, the incomplete integration of primitive reflexes, like the ATNR, can be seen as contributing to the symptoms of Autism. A full Mind Moves assessment may indicate underdevelopment in the functioning of the nervous system that can be addressed by an intervention program.

Read the full article


Build your child's confidence
2012-01-23
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Confidence is not inherent but the product of positive role models and concerted cultivation. A confident child seems to draw friends, opportunities and success with absolute ease, while a child with no confidence feels lonely, anxious and rebellious. Fortunately it is never too late to put building blocks for confidence in place and make use of Mind Moves® exercises to support it.

Read the full article


Whole Brain Lesson Structure
2011-12-20
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

There are numerous different learning styles that a learner may prefer when learning and an educator may prefer when teaching. This may be determined by factors like left- and right brain dominance or the preference for visual-, auditory- or kinaesthetic learning. Educators can stimulate whole brain learning by means of a variety of Mind Moves as well as prepare the lesson structure in such a manner that despite different learning styles, optimised learning for the learner as part of a group in the classroom, is still possible.

Read the full article


Heelbrein lesstruktuur
2011-12-20
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Daar is baie verskillende leerstyle waarvolgens leerders verkies om te leer en opvoeders verkies om te onderrig. Linker- en regterbrein dominansie, asook die voorkeur vir ‘n visuele-, ouditiewe- of kinestetiese leerstyl is van die faktore wat dit mag bepaal. Opvoeders kan egter wel deur spesifieke Mind Moves bewegings die heelbrein stimuleer en ook hul lesstruktuur so beplan dat dit ten spyte die verskeidenheid leerstyle, vir die leerder as deel van ‘n groep in die klaskamer optimale leer verseker.

Read the full article


Mind Moves®, Midlines and Muscle Tone
2011-11-28
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

Teachers today experience a lot of challenges. One of the greatest is that children lack the ability to sit still, concentrate and learn. Do we just have to accept that children are clumsy, have low muscle tone and battle to cross the midline? Is it at all possible to do something about it? Mind Moves present an opportunity to stimulate balance, increase muscle tone and promote midline crossing and bring hope to both teachers and learners.

Read the full article


LOS NIÑOS NO NACEN ESCOLARES
2011-11-19
Isidro García Getino
isidro.getino@mindmoves.co.za

Los niños no nacen siendo escolares y la escuela no es un medio natural. Genéticamente nacemos preparados para aprender de la naturaleza, pero el aprendizaje escolar es convencional, no natural. Muchos niños tienen barreras para aprender como pueden ser, por ejemplo, reflejos primitivos activos, bajo tono muscular, pobre equilibrio y control; problemas de audición o de visión que hacen tan difícil el aprendizaje que algunos niños se inhiben -no por pereza, sino para protegerse del fracaso - . Padres y maestros deben cambiar la forma de mirar al niño y ayudarle para mejorar su pobre aprendizaje escolar. Pueden hacerlo a través de Mind Moves que les ofrece respuestas reales a su problema.

Read the full article


The Importance of the Vagus Nerve on Development and Learning
2011-11-12
Julie Wiid
institute@mindmoves.co.za

The Vagus nerve ensures survival through its influence on organs, smooth muscles and glands in the body. Through this influence it also plays a crucial role in supporting physical, emotional, social and cognitive learning and development by reversing the negative effects that adrenaline and noradrenaline have in times of stress. By reversing these effects with the help of Mind Moves®, the Vagus nerve enables the body to return to a state that is more conducive for learning and development to occur.

Read the full article


Emotional intelligence results in optimal performance in the school environment
2011-09-19
Jacqueline Horn
institute@mindmoves.co.za

A child who lacks emotional intelligence has regular outburst, feels insecure and is often labelled ‘out of control, bully, rebellious and defensive. This may influence the child’s scholastic results, which causes constant negative feedback and sets a vicious negative cycle in motion that prevents her from moving forward. An uninhibited reflex like the Withdrawal Reflex may be the cause of this problem and can be addressed by Mind Moves.

Read the full article


Understanding Developmental Milestones
2011-09-15
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Movement milestones are general trends and offer guidelines to indicate the progressive development of the brain and sensory-motor apparatus needed for learning. Skipping a milestone, like the ability of a baby to suck and suckle, can therefore cause future barriers to learning. Research at the Mind Moves Institute, has found that many children who did not suckle properly may battle with the following: delayed speech development, clumsy handwriting and emotionally immature behaviour

Read the full article


True Tone, Hearing and Speech
2011-09-13
Marlise Howell and Chris Cornelissen
institute@mindmoves.co.za

Good quality musical instruments give off good quality vibrations, which produce pure sounds, which is great for the stimulation of the “young ear”. The cheaper and more plastic an instrument is, the poorer the quality of the vibrations, and thus poorer the quality of the sound/tone produced. Exposure to poor quality of tone might influence the development of a child and can even have an effect on speech development

Read the full article


Understanding developmental milestones
2011-09-12
Natural Medicine: Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Baby’s motor milestones have been found to have considerable significance with regard to future learning ability. Skipping a milestone like sucking, can result in delayed speech development, slow handwriting, slow task completion and emotionally immature behaviour. Using Mind Moves® to address this broken link can result in a child with a healthy self-esteem and a glow of self-acceptance.

Read the full article


Left-handedness
2011-08-17
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Research at the Mind Moves® Institute in Johannesburg has confirmed the link between the dominant hand and how well a person can express him or herself when writing or talking – especially when under pressure. It has been found that both left-hand and right-hand dominant people can express themselves well, but if handedness has deliberately been changed, with changed handedness talking and communicating fluently become more difficult.

Read the full article


…..maar Mamma verstaan nie!
2011-08-12
Igna du Plessis
igna.duplessis@mindmoves.co.za

Sensoriese prosessering disfunksie - die onvermoë om inligting wat van buite deur die sintuie waargeneem word effektief te gebruik om alledaagse aktiwiteite te hanteer - is iets waarmee baie kinders sukkel. Sulke kinders kan stout, onvoorspelbaar en ongedissiplineerd voorkom en dit beïnvloed hul speel en leer omdat reaksies, aandag en emosies hierdeur geraak word. Ongeïnhibeerde reflekse kan hiervan die oorsaak wees en kan effektief deur Mind Moves® aangespreek word.

Read the full article


When does school readiness start?
2011-08-11
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

A child who is not school ready, is sentenced to 12 years of hard labour and many extra lessons, while other children are playing or having fun with their friends. School readiness entails physical, emotional, social and intellectual readiness and starts the moment of conception, followed by a smooth birth and baby reaching each milestone in sequence within the suggested time frame.

Read the full article


What children’s drawings tell us about their brain development
2011-07-25
Dr. Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Children’s drawings are their earliest attempts at writing and an important phase in their overall development. Converting thoughts onto paper is a skill that takes years to develop and goes hand in hand with ‘reading’ their own pictures by looking at their works of art and reconstructing their own thoughts and feelings before saying it out aloud.

Read the full article


Mind Moves® make Colours Marvellous fun
2011-07-08
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

This article illustrates in a practical and way how to teach primary and secondary colours to children in a three dimensional way, by creating an opportunity for utilising movement that will develop language, listening skills, fine motor skills and stimulate brain integration while having fun with Mind Moves.

Read the full article


SIN EDUCACIÓN NO HAY CONSENSO
2011-06-09
Isidro García Getino
igge38@gmail.com

Muchos niños fracasan en la escuela sin una razón que sea comprensible ¡Y sufren por ello! También sufren sus padres y profesores. La falta de buenas bases y cimientos, así como el no estar preparados para el aprendizaje escolar, es una parte importante del gran problema. Los sistemas educativos no toman para nada en cosideración todo esto. Los sistemas son los que fracasan, no los niños. Tenemos que mirar a los niños de uno en uno, todos son diferentes.

Read the full article


Mind Moves® Movimientos que Mejoran la Mente - La Edición Española – Un Bestseler Educativo
2011-03-19
Isidro Garcia Getino
igge38@gmail.com

Los Reflejos primarios bien integrados ayudan al niño en su desarroll. Por desgracia la realidad nos muestra que no todo sale siempre perfecto y los fallos van dejando secuelas. No todos los Reflejos cumplen su función completamente o no se retiran y quedan como obstáculos al buen desarrollo. A partir de su primera obra Mind Moves®, la Dra. Melodie De Jager ha elaborado este práctico manual Mente en Acción, Movimientos que Mejoran la Mente, que ahora ve la luz en Lengua Castellana para incorporarse en primerísima fila a los programas que pueden manejar los padres, los educadores y los terapeutas en su función de ayudar al desarrollo del niño para que alcance el éxito personal, escolar y social.

Read the full article


Mind Moves® to help kinaesthetic kids concentrate
2011-03-15
Ilda van der Merwe
ilda.vandermerwe@mindmoves.co.za

Why do learners find it difficult to sit still and concentrate? Are these kids just naughty, or is it possible that these movements are not under conscious control? What contributes to a child’s inability to sit still? How do teachers deal with kinaesthetic kids in the classroom? Mind Moves mimic the movements of a developing baby in order to develop neurological pathways to help children sit still and concentrate.

Read the full article


Mind Moves for Pre-Schoolers
2011-01-01
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Mind Moves are fun movements that ensures wide awake senses, the working of the entire brain and muscles that can move and sit still. Mind Moves can be used to wake up, calm down, develop language skills and ensure shiny eyes in pre-school.

Read the full article


The Fit Between Personality and Mind Dynamix Profiling
2011-01-01
Nicola Richardson
institute@mindmoves.co.za

Personality finds its expression through the Mind Dynamix Profiles – the blueprint containing the person’s essence. There’s an encouraging link between the attributes as interpreted after profile analysis and the findings from the Jung Personality Questionnaire.

Read the full article


Gehoorgestremdheid - 'n Onsigbare gestremdheid met talle uitdagings
2011-01-01
Heidi Claassens
institute@mindmoves.co.za

Die kommunikasie van en met dowe kinders is baie belangrik omdat dit implikasies vir onderig en skolastiese prestasie inhou. Daar is verskillende benaderings wat gevolg word, soos o.a. liplees, die gesproke benadering, vingerspelling en gebaretaal. Om die neuro-netwerke van die brein te versterk om ander hulpmiddele soos gehoorapparate en kogleêre inplantings optimaal te laat werk, kan Mind Moves ook ‘n bydrae maak.

Read the full article


Is your child School-ready?
2011-01-01
YOU Magazine: Dr Melodie de Jager
institute@mindmoves.co.za

It's a question asked by most parents with children who are about to start school - is my child ready to enter the education system? It's a valid question, experts say, because children need a certain minimum of physical mental and emotional skills to cope with Grade 1.

Read the full article


My Child doesn’t talk, HELP!
2010-11-15
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

A child who has had a normal development should be physically, emotionally, socially and intellectually ready to tie a shoe lace, eat neatly using tools and stand on one leg at the age of 6, because all these skills have subtle ties to language development. These subtle ties can be seen when you take a closer look at listening, movement and balance, fine motor control, verbal comprehension and positive feedback.

Read the full article


Die Nut van Beweging vir Kognitiewe Ontwikkeling
2010-11-13
Karin Liebenberg
institute@mindmoves.co.za

Ongeag hul gewone bewegingsvaardighede behoort kinders die meeste te beweeg gedurende hulle babajare. Navorsing deur Leiner en Leiner (1989) toon dat die brein se neurologiese verbindings ‘n kind se vermoëns bepaal en dat dit weer afhanklik is van ‘n kind se fisiese aktiwiteite. Herhaling van spesifieke refleksbewegings verseker effektiewe neurologiese bedrading van die primitiewe brein, wat uiteindelik leer vergemaklik.

Read the full article


The role of the vestibular system in the learning process
2010-07-21
Verena Prinsloo
verena.prinsloo@mind-moves.com

The Vestibular system plays an important role in early childhood development and sensory integration. The interaction between the vestibular system and gravity is compared with a GPS which navigates us through every day live and learning. Various exercises extracted from Dr Melodie de Jager’s Mind Moves concept address gravitational security as a step towards overcoming learning difficulties resulting from a non-functional GPS.

Read the full article


Die Rolle des Gleichgewichtorgans im Lernprozess
2010-07-09
Verena Prinsloo
verena.prinsloo@mind-moves.com

In der Erläuterung der Anatomie und Physiologie des Gleichgewichtorgans hebt der Artikel die Bedeutung des vestibulären Systems in der frühkindlichen Entwicklung und der sensorischen Integration hervor. Das Zusammenspiel zwischen Gleichgewicht und Schwerkraft wird mit einem GPS verglichen, dass uns durch den Lernprozess und den Alltag navigiert. Verschiedene Übungen aus dem Mind Moves Konzept von Dr Melodie de Jager addressieren die gravitationale Sicherheit zur Unterstützung von Lernschwächen, die auftreten, wenn das GPS nicht funktioniert.

Read the full article


Mind Moves, Mind Dynamix Profiles and Autism – A Mother’s story
2010-06-25
Megan Verceuil
institute@mindmoves.co.za

The behaviours that ‘accompany’ an uninhibited Withdrawal reflex include hypersensitivity, a dislike of touch and poor eye contact. Getting out of the starting blocks to inhibit this reflex with specific Mind Moves and how it contributes to physical development, learning and living; as well as discovering through Mind Dynamix Profiling how to ‘use’ her child’s preferred learning style at best, was a wonderful sense of relief for this mother with a child on the Autistic spectrum.

Read the full article


Musical Mind Moves to lock laterality and mend crossing the midline
2010-05-05
Ilda van der Merwe
ilda.vdmerwe@mindmoves.co.za

Laterality is an internal awareness of the two sides of the body. If a child is not aware of both sides of his body, the ability to cross the midline may be a problem and the child may have difficulty in establishing hand dominance or he may turn the book sideways when writing. In a playful way Mind Moves and Music could help to develop laterality and as the child becomes increasingly aware of the left and right side of his body, the preferential eye, ear, hand and foot can also develop.

Read the full article


Primitive reflexes- a Mind Moves developmental program to support low vision
2009-11-02
Dr Melodie de Jager & Belinda Lebowitz (OT)
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Vision depends on the development of all the other senses (touch, movemnent, smell, taste, hearing) and the maturation of the Central Nervous System. These networks are complex because the eyes are the last of the five senses to mature, building on the structure and functioning of the vestibular system

Read the full article


Mind Moves: Kopskuiwe
2009-06-02
Resensie
institute@mindmoves.co.za

Mind Moves Kopskuiwe gee aan ouers en onderwysers praktiese en konstruktiewe oplossings vir leerprobleme, wat tuis en in die klaskamer toegepas kan word.

Read the full article


Orofacial Myofunctional Disorder as a barrier to learning
2009-05-12
Verena Prinsloo
verena.prinsloo@mind-moves.com

OMD can have several consequences like lisping, a heavy tongue or continuous licking of lips. Due to the weak muscle tone of the lips, children showing an OMD are also prone to teeth decay, since the natural cleaning system of sucking saliva through the rows of teeth while swallowing with closed lips, cannot occur. Even though there are several physiological reasons for this, something like an aberrant Rooting and Sucking Reflex as another possible cause, reveals a whole new perception to this disorder.

Read the full article


The Sequence of Primitive Reflex Development
2009-05-02
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The important role of the primitive reflexes in establishing the development of an integrated sensory-motor system has resulted in many movement programmes. Research at the Mind Moves® Institute has found that the sequence of primitive reflex development is of utmost importance when recommending a movement programme that will help a child with uncontrolled and inappropriate movements to function independently and with confidence.

Read the full article


Crossing the midline
2009-03-15
Living and Loving: Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Is your child able to spread peanut butter on a piece of bread? Can she cross her legs? Believe it or not, but these skills are learned when your child starts crawling. Every baby must crawl before 14 months in order to learn to cross the midline. When a child crawls, the eyes learn to focus at arm’s length, which is necessary for reading and writing. Crawling gets both sides of the body working together to integrate the brain and helps with bilateral integration.

Read the full article


The Importance of Touch
2009-03-13
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The absence of loving touch may leave a baby in a withdrawal stage with an instinctive negative reaction to touch and contact. If this happens the baby may find it difficult to grasp onto mommy with its mouth and hold on to mommy with its hands. Since touch precedes vision and hearing as a way of learning, growth and development of the brain and body can also be influenced by a negative association with touch.

Read the full article


Barriers to reading and spelling
2008-12-23
Hayley Cockcroft
institute@mindmoves.co.za

Just because a learner looks normal, do not assume that he has the equipment needed to read and spell. The ability to read and spell competently is the vehicle which transports the learner into the world of learning. A child's inability to spell may result in struggling to communicate accurately on paper. Literacy eludes one when gross and fine motor skills, sensory integration, auditory and visual perception are not developed – all which can be addressed by selective Mind Moves.

Read the full article


Splendid spelling
2008-12-11
Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Learning to spell accurately can be addressed by following these 10 easy steps.

Read the full article


Movement is learning!
2008-04-30
Natural Medicine - Dr Melodie de Jager
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The ABGAR count at birth and developmental milestones like sucking, rolling, sitting, crawling, walking and talking are used to determine if development is unfolding as it should. If a milestone has been skipped, a neurological weakness may exist. This weakness may mean that a child has not moved enough in a specific way and it may influence his physical, emotional and intellectual ability to learn.

Read the full article


Removing Barriers to Learning - Dr Melodie de Jager
2007-05-14
Review
melodie.dejager@mindmoves.co.za

Melodie de Jager looks at the blueprint for learning that lies in the natural development of the reflex system and improves the neural connections needed to link the sensory-motor systems in the body. The neural system is stimulated and developed through movement. Doing Mind Moves can develop this neural system and helps preventing or removing specific barriers to learning.

Read the full article


Melodie opens minds for learning
2007-05-01
GetLearning Magazine
melodie.dejager@mindmoves.co.za

The mind and body are intrinsically linked in the process of learning. "Where there's learning to be done, you rely on the mechanics of your entire body. The way we learn is that our senses receive information, our brain must process this information, check it against past memories, decide whether the information needs to be edited, deleted or stored, then the muscles need to respond"

Read the full article