View Profile

Instructor Details
Name
Language
Afrikaans
English
Introduction
Gevorderde Mind Moves Instrukteur
Refleks Assessor
Mind Dynamix Profileerder
Skoolgereedheid Assessor
Mind Moves Werkswinkelaanbieder
B.Ed (Intermediate & Senior Phase)
Honours Bachelor of Education (Specialisation in Psycho-Educational Support)
Experience
Ek glo dat elke kind die potensiaal het om sukses te behaal. Dis vir my super lekker om 'n kind te laat besef dat hy/sy kan leer en dat dit lekker is om te leer! Ek glo daarin om ouers toe te rus, want meeste van die terapie gebeur tuis. Ek doen daagliks Mind Moves oefeninge met my eie kinders en ervaar eerstehands dat dit WERK. Dit is my hart dat elke kind goed moet voel oor homself/haarself en dis my roeping om dit te help laat gebeur.
Age Group:
3 - 12 Years


School Readiness
Yes
Study Methods
Yes
Learning Styles
Yes
Learning Problems
Yes
Development Delays
Yes
Age Group:
13 - 18 Years


Learning Styles
Yes
Learning Problems
Yes
Study Methods
Yes
Development Delays
Yes
Contact Info
Cell
082 922 6009
Fax Number
086 600 8262
Email
amanda.wepener@mindmoves.co.za
Physical Address
120 Laas Crescent, Eldo Lakes Estate West, Glen Lauriston x5
Suburb
Centurion
Town
Pretoria
Province
Gauteng
Map

Login

Lost your password?