‘n Goeie postuur flous die ouderdom

The Value of Stimulating Your Baby
July 13, 2018
Eye dominance and vision problems in children
October 29, 2018

deur Marita Du Plessis

‘n Goeie postuur is van die allerhoogste  belang en hoe ouer jy word, soveel te meer! Jou lyftaal word grootliks deur jou postuur bepaal, en verklap baie omtrent jou innerlike en uiterlike wêreld.

PYN – beide fisiese, sowel as psigiese pyn, word eerste gereflekteer in die houding of postuur van ‘n persoon.

Die belangrikheid van goeie postuur kan in twee kategorieë verdeel  word:

  • Psigiese impak – impak op siel, gees gedagtes, emosies, ens.
  • Fisiese Impak – impak op liggaam, liggaamlike bewegings, ritme, houding ens.

Op ‘n psigiese-vlak toon jou postuur die volgende eienskappe:

Selfbeeld

‘n Regop postuur is ‘n goeie aanduiding van ‘n  persoon se selfbeeld en selfwaarde en beïnvloed ten diepste ook hul selfrespek. ‘n Gebrek hieraan word verraai deur ‘n krom, inmekaar-getrekte postuur en die tipiese ‘sleepvoetjies’-looppatroon; ‘n ‘ek wil nie gesien word nie, steek my weg’, houding.

Selfvertroue

Selfvertroue word ook duidelik herken in ‘n regop postuur. Individue met selfvertroue beskik ook dikwels oor die vermoë om uitdagins die hoof te bied en voeg waarde by tot hul eie en ander se lewens. ‘n Gebrek aan selfvertroue word verklap deur swak postuur en gekromde skouertjies.

Beweeglikheid en ritme

Beweeglikheid en ritme gaan gewoonlik hand-aan-hand met ‘n goeie postuur en ‘n mooi regop houding.

Onafhanklikheid

n Regop postuur dui op selfstandigheid en beïnvloed ook die mate waartoe ‘n senior individu aktiwiteite en takies selfstandig, met ‘n positiewe gesindheid, uitvoer.

Dryfkrag

Dryfkrag word deur ‘n persoon se regop postuur gekommunikeer. Dit wys die persoon kan die uitdagings van die lewe hanteer en baasraak. Gegewe take word positief afgehandel en daar is deelname in gesprekke en aktiwiteite.

Denkvaardighede en lewenskwaliteit

‘n Regop postuur beïnvloed denkvaardighede. Die besluite en aksies wat gewoonlik vanweë helder denke volg, dra weer by tot verhoogde lewenskwaliteit.

Op ‘n fisieke-vlak toon jou postuur die volgende eienskappe:

Skelet

‘n Goeie postuur het ‘n algehele fisiologiese uitwerking op menswees. ‘n Regop postuur trek die hele ruggraat regop en strek die borskas oop sodat die organe beter kan funksioneer.

‘n Groter kapasiteit vir asemhaal

Die bors- en buikholtes vergroot ook en daarom lei die regop postuur tot beter suurstof in- en opname. Verbeterde suurstof opname lei tot helder denke en ‘n wakker geheue wat weer lewenskwaliteit verhoog.  Vlak asemhaling word dus beperk of uitgeskakel.

Spanning en stres

Spasmas word verminder wanneer die postuur gekorrigeer word.  Verminderde spanning en stres op die skelet voorkom spier kwale. Heup, knie, gewrig en enkel pyn word dus so verbeter. ‘n Gekromde postuur plaas baie stres op die spiere en skelet – hul moet ekstra hard werk om die liggaam regop te hou.

Psigosomatiese toestande

‘n Gesonde regop postuur kan psigomatiese toestande soos migraine en hoofpyn verminder en uitskakel.

Rugpyn

Soos vroeër genoem plaas ‘n gekromde postuur addisionele druk op die skelet, veral die ruggraat. Wanneer die postuur verbeter, sien ons dikwels dat die pyn ook verbeter of selfs verdwyn.

Asemhaling

‘n Regop postuur lei tot ritmiese en dieper asemhalingspatrone en daarom verbeterde suurstof verbruik. Soos vroeër genoem vergroot die borsholte met ‘n goeie postuur, en dit skep meer spasie vir die longe om hul funksie te verrig.

Stappatroon en struikel

‘n Regop postuur vergemaklik die natuurlike stappatroon – eers word die haak neergesit en dan rol die beweging na die tone. Wanneer die stappatroon korrigeer is struikel, val en beserings aansienlik minder.

Balans

‘n Goeie postuur ondersteun goeie balans. Dit is vir die liggaam baie moeilik om homself te oriënteer en regop te hou as die hoof vooroor die liggaam gebuig is. Vanuit hierdie posisie is wanbalans, duiseligheid en onvastigheid ‘n baie groter uitdaging.

Ten slotte

‘n Goeie postuur voorsien die brein en liggaam van lewensnoodsaaklike suurstof. Vanuit hierdie posisie word denkprosesse en geheuepatrone geaktiveer en dit verbeter weer vaardigheid en beweeglikheid. ‘n Goeie postuur kan dus ‘n merkwaardige verskil aan lewenskwaliteit besorg!

Die boek Die Glinster in my Grysheid, deur Dr Melodie de Jager voorsien talle maklike oefeninge om postuur te verbeter.

Bestel jou kopie hier: https://www.mindmoves.co.za/product/the-twinkle-in-my-wrinkle/

Login

Lost your password?