Verbasende Voordele van Beweging – Meer as net Fisies

Beweging vs Oefening – Die Verskil
October 29, 2018
Spesifieke Voordele van Daaglikse Beweging vir Ouer Volwassenes
October 29, 2018

Deur Mari Bezuidenhout

Ons lywe dra veel meer by tot ons lewens as net die fisiese – dit speel ook ’n belangrike rol in emosies, die leerproses en verhoudings; ons liggame is nouliks betrokke by ons gedagtevorming, begrip, emosies en besluitneming.

  1. Beweging help ons om konneksies te vorm en bande met ander mense te bou. 

Beweging is ’n sensor vir die wêreld om ons. ’n Interessante studie wat gedoen is met mense wie se gesigspiere verlam is deur Botox, het getoon dat hulle nie ander se emosies kon ‘lees’ nie en nie hul eie emosies kon beskryf nie! Ons móét mekaar se liggaamstaal en gesigsuitdrukkings kan weerspieël om emosioneel en verstandelik te kan kliek.

Beweging gee ons ’n ryk uitdrukkende taal wat veel meer as blote woorde oordra. Dit help ons om meer vervullende, lankdurige verhoudings te vorm met minder misverstande of kommunikasiegapings.

  1. Beweging help ons om te dink, leer en onthou

Ons is geneig om te dink dat denke ’n proses is wat slegs in ons koppe gebeur. Maar in werklikheid pas ons ‘embodied cognition’ toe – die liggaam se bewegings beïnvloed breinfunksies soos die verwerking van informasie en besluitneming, en vice versa.

So ons denke word eintlik deur ons hele ligaam gevorm!  Navorsing dui aan dat beweging en ons denke nouliks saam verweef is. Dit blyk dat die cerebellum  – daardie gedeelte aan die basis van ons fisiese brein wat voorheen beskou is as bloot verantwoordelik vir balans, postuur, koordinasie en motoriese aanleg – ook ’n rol speel in denke en emosies.

En nie net dit nie, beweging bevorder breingesondheid en -funksie deur nuwe neurone te help groei en floreer (i.e. neurogenesis). Ons breine produseer daagliks duisende nuwe neurone, veral in die area betrokke by leer en geheue. Beweging – hetsy die aanleer van nuwe fisieke vaardighede of bloot die doen van ’n oefening wat sirkulasie bevorder – gee hierdie nuwe selle ‘n doel sodat hulle lewend bly, eerder as om af te sterf.

Beweging:

  • ondersteun bestaande brein strukture.
  • help om ouderdomsverwante verstandelike agteruitgang te vertraag.
  • bevorder herstel van ’n beseerde brein.
  • help om die balans tussen vry radikale en antioksidante in die liggaam te handhaaf.
  • verhoog die vlakke van die stof BDNF wat betrokke is in die leerproses en geheue.
  1. Beweging beinvloed hoe ons fisiek en emosioneel voel

Ons is bewus daarvan dat ’n mens se gevoelens en emosies jou beweging kan beinvloed, maar dit is nie altyd so voor die handliggend dat beweging jou gevoelens en emosies kan beinvloed nie. Bv: Wanneer ons moeg of hartseer voel, beweeg ons dikwels stadiger. Wanneer ons angstig voel, raak ons of aan die skarrel (hiperaktief) of ons raak amper totaal “verlam” (apaties). Maar onlangse navorsing dui aan dat die konneksie tussen die brein en die liggaam ’n “two-way street” is en dit beteken dat beweging op sy beurt ons brein kan beinvloed!

Hoe beweging geestestoestande kan verbeter:

Beweging kan angstigheid verminder deur ons breine se veg-of-vlug instink minder reaktief te maak. Gereëlde beweging kan ook depressiwiteit verminder deur die goedvoel-hormone wat afgeskei word wanneer ons aktief is. Beweging kan dus ’n effektiewe medikasie of terapie wees.

As jy goed kan beweeg, dink, voel en leef jy ook goed!

Bronne:

www.health.harvard.edu/blog/how-simply-moving-benefits-your-mental-health-201603289350 ;

www.precisionnutrition.com/healthy-movement ;

www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/mental-benefits-of-exercise/)

Login

Lost your password?