Die Belangrikheid van Speelareas

Playful Learning: The Importance of Space to Play
October 12, 2023
Oudword is nie Oudwees nie!
October 27, 2023

Deur Dr Melodie de Jager

Kinders word gebore met ‘n drang om te beweeg wat die ontdekking van hul liggame aanmoedig en hul aanhits om uit te vind wat hulle alles met hul liggame kan doen. Jong kinders se tekeninge is wonderlike maniere om aan te toon van watter dele van hul liggaam hulle bewus is, en van watter dele hulle nog nie bewus is nie.

In ‘n Tipiese Tekening van ‘n Goed-ontwikkelde Driejarige

Die kop en die liggaam word steeds as ‘n eenheid ervaar en daarom as ‘n eenheid geteken. ‘n Driejarige kind ontdek steeds hul groot spiere (grootmotoriek) en is nie so bekommerd oor die klein spiere van die hande, voete, en oë nie. Daarom ontbreek die hande, voete en pupille nog.

‘n Tipiese Tekening van ‘n Goed-ontwikkelde Vierjarige Meisie

Merk op die skeiding tussen die kop en die liggaam en die fyner eienskappe, maar daar is steeds geen hande met vingers, voete, of pupille nie.

‘n Tipiese Tekening van ‘n Sesjarige Seun

Merk jy die gedefinieerde nek, skouers, elmboë, vingers, voete en grondlyn? Hierdie seun se liggaamsbewustheid het goed ontwikkel, maar let op dat sy bewustheid van sy hande effens voor sy bewustheid van sy voete is. Hy moet nog baie hardloop, spring, en klim terwyl hy verskeie hellings en teksture met sy voete ervaar.

SPEELAREAS EN LIGGAAMSBEWUSTHEID

Vroeëkindertyd is ‘n opwindende en energieke tyd wanneer elke oomblik letterlik oorloop van geleenthede om jouself en jou direkte omgewing met jou hele liggaam te ontdek; nie net met die oë, hande, of die sintuie van reuk, smaak of gehoor nie, maar ook deur elke sintuig en spier in die liggaam te gebruik. Dit is wat ons bedoel as ons sê vroeëkindertyd is een lang multisensoriese en multi-spierervaring.

Om te beweeg

is ‘n teken van ontwikkeling.

Om te stop

is ‘n teken van impulsbeheer.

‘n Kind ontwikkel ‘n innerlike bewustheid van hul liggaam, hoe dit beweeg, en wat dit in staat is om te doen deur middel van propriosepsie, aanraking, en grof-motoriese (grootspier) beweging. Dit staan bekend as liggaamsbewustheid. Dit is ‘n komplekse proses wat die sintuie, brein, en spiere betrek om die brein te help om ‘n kaart van die liggaam te vorm. In die begin voel die liggaamsdele almal deurmekaar, maar soos ‘n kind ontwikkel, word die liggaamsdele deel van ‘n geheel om ‘n meer omvattende liggaamskaart te vorm.

Die brein gebruik slegs

die liggaamsdele

waarvan die brein bewus is.

Die sintuie stuur boodskappe na die brein om ‘n liggaamsdeel te herken voordat die brein ‘n boodskap na die spiere stuur om te reageer. Sodra die brein van ‘n liggaamsdeel bewus is, kan die brein dit gebruik, maar as die brein nie bewus is van ‘n spesifieke liggaamsdeel nie, gebruik dit nie die ‘ontbrekende’ liggaamsdeel spontaan nie.

Kyk na kinders se tekeninge en let op hoe dikwels hulle nie ore teken nie. Geen wonder hulle gebruik nie hul ore om die eerste keer te luister nie!

Hoe meer ‘n kind hardloop, klim, swaai, hang, gly, slinger, hoe meer hulle hul liggame ervaar, hoe omvattender hul liggaamskaarte is en hoe vaardiger is hul bewegings.

SPEELAREAS EN RUIMTELIKE ORIËNTASIE

Sodra ‘n kind ‘n ontwikkelde liggaamskaart het, is die volgende stap om te bepaal: Waar is ek?

‘n Kind se vermoë om hulself in verhouding tot ‘n ander voorwerp te plaas, staan bekend as ruimtelike oriëntasie.  ‘n Sin vir ruimtelike oriëntasie stel ‘n kind in staat om hul eie liggaam as ‘n vaste punt (huidige ligging) te gebruik, wat ‘n gevoel van self en selfvertroue opbou om in die ruimte te kan navigeer.

Sodra ‘n kind weet waar hulle is, word dit makliker om te identifiseer waar ander mense en dinge is. Ruimtelike oriëntasie is die sleutel tot die beplanning en organisering van hul omgewing en om nie hul besittings te verloor nie.

Ruimtelike oriëntasie is noodsaaklik om vorms en nommers te herken. Dit is ook nodig vir opeenvolging om instruksies te volg, logies te redeneer, te verf, te teken, te knip en te plak. Ruimtelike oriëntasie word geassosieer met sluiting, sodat ‘n kind akkuraat kan kopieer, skryf, spel, lees, en veral later vir wiskunde en lees met begrip.

SPEELAREAS, POSISIE EN RIGTING IN RUIMTE

Net soos met ‘n GPS, sodra jy weet waar jy is (huidige ligging), kan jy beplan. Waarheen kan ek beweeg? Kinders moet beweging ervaar en die name van die rigtings waarin hulle beweeg ken, voordat hulle hul posisie in die ruimte kan benoem. “Ek kan op en af beweeg, na die een kant en na die ander kant (links en regs), vorentoe en agtertoe, daartussen, oor, onder, in en uit.”

Slegs wanneer kinders weet waar hulle is, ontwikkel hulle ‘n gevoel van rigting om te identifiseer waar ander mense, voorwerpe, en later nommers en letters in verhouding tot hulself is. “Is hulle voor, agter, in die middel, bo, onder, links, regs, onder, bo-op, of langs my?”

Liggaamsbewustheid, ruimtelike oriëntasie, posisie in die ruimte, en ‘n gevoel van rigting is almal abstrakte konsepte en baie moeilik om te leer as kinders nie hierdie konsepte konkreet en op ‘n multisensoriese manier ervaar nie. Dit word ervaar deur die gebruik van groot-motoriese vaardighede.

SPEELAREAS EN GROOT-MOTORIESE VAARDIGHEDE

Groot-motoriese vaardighede is aktiwiteite soos stap, huppel, galop, spring, skop, gooi, klim, hang, vang, ens. Groot-motoriese vaardighede vereis ‘n liggaam met voldoende krag, koördinasie, balans, en beheer om onafhanklik van ondersteuning, te funksioneer. Op ‘n dieper vlak is groot-motoriese vaardighede gebaseer op ‘n ontwikkelende vestibulêre stelsel om sensoriese insette te integreer (sensoriese-integrasie) en spiertonus en rigting te beheer, om:

 • te reageer op sensoriese insette
 • kinders doelgerig te laat beweeg
 • ‘n reguit houding te handhaaf
 • ‘n gevoel van onafhanklikheid te ontwikkel.

Onderontwikkelde groot-motoriese vaardighede kan herken word as lae spiertonus, swak balans, ‘n afkeer aan buitespel, stram bewegings, spiertrekkings (ticks) en ‘n behoefte aan ondersteuning om vir ‘n tydperk regop te sit of te staan.

HOE KAN EK GROOT-MOTORIESE VAARDIGHEDE AANMOEDIG

Moedig kinders aan om buite te speel en daag hulle uit om hul liggame te ontdek en te toets op hoeveel verskillende maniere hulle in die ruimte kan beweeg. Gaan na ‘n park toe, gaan wandel in die natuur, swem, ry fiets, maak vooroor rolle, gaan ry perd, of belê in ‘n ontwikkeling speelarea.

Belê in of besoek ontwikkeling speelareas. Hierdie speelareas is ontwerp om voortdurende motoriese aktiwiteit te fasiliteer. Hulle het dikwels toerusting gemaak van materiale soos staal of hout. Hout bied ‘n natuurlike gevoel, terwyl staal ‘n beter greep bied en nie splinter nie. Ontwikkelingsgesonde speelgronde sluit tipies die volgende in:

 • Klimstrukture: Verskeie klimelemente soos klimrame, mure, nette en toue.
 • Swaaie: Verskeie soorte swaaie wat sensoriese inset bied en hul romp ontwikkel.
 • Glybane: Beide reguit en gekromde glybane op verskeie hoogtes vir afdaling teen verskillende snelhede.
 • Stilstaande Lere: Lere vir klim.
 • Hindernisbane: Toue en nette vir klim en navigasie.
 • Kruipruimtes: Tonnels, bande of tromme om deur te kruip.
 • Balansuitdagings: Hangende balke, toubrûe of balansbalke.
 • Apiebalke: Dwarsbalke om aan te hang en te swaai.
 • Brandweer paal: ‘n Paal om op te klim en af te gly.

Hierdie skep sensories-ryke omgewings wat die ontwikkeling van grootmotoriese vaardighede ondersteun en ‘n wye reeks fisieke uitdagings vir kinders bied.

Ontwikkeling speelarea is ‘n sensories-ryke omgewing wat verskeie swaaie, reguit en gekronkelde glybane, stilstaande lere, bewegende toue en nette vir klim, bande of dromme om deur te kruip, onstabiele balke of toubrûe vir balansering, apiebalke vir hang, en ‘n brandweerman se paal vir klim en gly, bied.

SPEELAREAS ONTWIKKEL DIE HELE BREIN

Beweging is die grondslag vir fisieke, emosionele, sosiale en kognitiewe ontwikkeling en vorder natuurlik van een vlak na die volgende sodra kinders die geleentheid kry om genoegsaam te beweeg.

 • Fisies: Speelareas verbeter liggaamsbewustheid, ruimtelike oriëntasie, koördinasie en beheer, oog-hand- en oog-voet-koördinasie; algehele groot-spierontwikkeling; spiertonus; balans op statiese en bewegende toerusting; skouergordel-stabiliteit, kernstabiliteit, laterale beweging, kruising van die middellyn, ‘n gevoel van rigting en posisie in die ruimte, motoriese beplanning, liggaamshouding, blootstelling aan die son vir vitamien D-produksie en die stimulasie van suurstof na die brein vir beter konsentrasie, geheue, en leer. Navorsing het getoon dat daar ‘n afname in vetsug is onder jong kinders wat meer buite speel.
 • Emosioneel: Speelareas ontwikkel ‘n gevoel van self, ‘n gevoel van durf, moed, en selfvertroue, genot, pret, liefde vir die lewe, die ontsluiting van oortollige energie, minder stres, self-uitdrukking, konsentrasie en impulsbeheer.
 • Sosiaal: ‘n Speelarea is die ideale plek om lewensvaardighede soos samewerking, deel, beurte maak, konflikoplossing, leierskapvaardighede, interaksie met ander kinders, verdraagsaamheid, prioritisering, en rolspel aan te leer.
 • Intellektueel: Speelareas omring kinders met ‘n verskeidenheid kleure, groottes en vorms, wat hulle help om hierdie abstrakte konsepte konkreet te ervaar. Dit stimuleer verbeelding en probleemoplossing. Dit bevorder logiese denke deur opsies op te weeg, klassifisering en volgorde te bepaal. Dit moedig eksperimentering en risiko-neem aan, kommunikasie-vaardighede, aandag-regulering en volharding; stimulering van kreatiewe denke; wiskundige vaardighede (eerste, laaste, op en af; in en uit, ens.), visuele waarneming en om diepte en hoogte te bepaal, asook bewus te wees van links en regs.

Kortom, terwyl kinders op en af, in en oor ontwikkeling speelarea beweeg, besef hulle dat hulle baie uitdagings op ‘n prettige manier kan oorkom.

TOEGANG TOT SPEELAREAS IS BELANGRIK

 1. Beweging is ‘n noodsaaklike komponent van speel en leer en vereis ruimte.
 2. Groei en ontwikkeling van die liggaam en brein is onafskeidelik.
 3. Die begin van ‘n goeie potloodgreep word gemaak terwyl ‘n kind aan die apiebalke hang of teen ‘n net opklim.
 4. Genoegsame ervaring in hardloop, klim, hang, en balanseer is nodig as kinders suksesvol wil leer lees en skryf.
 5. Beknopte huislike omstandighede kan  jong aktiewe kinders se beweging beperk en hul ontwikkeling strem.
 6. ALLE akademiese vaardighede is gebou op sensoriese-integrasie en die ontwikkeling van groot-motoriese vaardighede.
 7. Die potensiaal vir hartkwale begin in vroeë kinderjare wanneer kinders nie genoeg beweeg nie.
 8. Oor die algemeen vind die beste leer buite die klaskamer plaas.
 9. Alle kinders het vryheid en ruimte nodig om veilig avontuurlustig te wees.
 10. Elke wetenskaplike en wiskundige konsep word eers fisies op die Speelareas ervaar en dan kognitief uit ‘n boek verstaan.

‘n Speelareas is die ideale plek en manier om die hele kind op ‘n vreugdevolle en speelse wyse te ontwikkel. Met genoeg tyd buite die klaskamer word goeie gedrag binne die klaskamer baie makliker.

VEILIGHEID OP DIE SPEELAREAS

 • Plaas speelapparaat ver genoeg van mekaar af sodat kinders nie op mekaar sal val as hulle spring of val nie.
 • Let daarop dat die apparaat stewig in die grond geplant is en dat geen horisontale pype of stange wat aan die onderste dele vasgemaak is, bo die grond uitsteek nie.
 • Apparaat moet in sement geanker word. Sprei sagte sand onder die apparaat of plant gras.
 • As die apparaat van hout gemaak is, moet dit elke dag vir houtsplinters en gebreekte dele nagegaan word.
 • As die apparaat van metaal gemaak is, moet dit elke dag vir los skroewe of roes nagegaan word.
 • Toue, kettings, skommels en netwerk wat losgemaak kan word, moet gereeld nagegaan word.
 • Bande kan slange, skerpioene, of spinnekoppe huisves. Ondersoek dit gereeld.
 • Wees versigtig om avontuurlike apparaat nie naby heinings te plaas waaroor kinders kan klim nie.
 • Dit is die beste vir kinders om met kaalvoete op die apparaat te speel.
 • Wees versigtig na reën.

Daar moet ten alle tye toesig wees, maar moedig kinders aan om selfvertroue te hê in hul vermoë om te beweeg en te verken, en vermy om voortdurend bo hulle te sweef.

Mind Moves ELECTIVE booster workshops: https://www.mindmoves.co.za/booster-workshops/

Neuro Dynamix Remedial Obstacle Courses Online training:  https://elearning.mindmoves.co.za/neuro-dynamix-practitioner/

Login

Lost your password?