Dr Melodie de Jager; Celeste van der Walt; Isidro Getino Garcia; Seniors; Veroudering; Brein; Liggaamlike fiksheid; Ouerword; Aftree; Soepel; Gesond; Bejaardes;

February 16, 2018

Senior Mind Moves – Die ouerwordende brein en beweging

Wat is Senior Mind Moves? Mind Moves is fisiese bewegingsaktiwiteite wat sonder enige apparaat gedoen word om die brein te ontwikkel, fiks en soepel te hou. […]

Login

Lost your password?